Posveti Zadružne zveze Slovenije

Novi predsednik Zadružne zveze Slovenije je po predsedovanju Petra Vriska Borut Florjančič

Novi predsednik Zadružne zveze Slovenije je po predsedovanju Petra Vriska Borut Florjančič

Peter Vrisk po več kot 20 letih zapušča vrh Zadružne zveze Slovenije, na katerem ga je nasledil predsednik upravnega odbora ...

Igor Hrovatič: Položaj pridelave in predelave v verigi oskrbe s hrano, 2019

Igor Hrovatič: Položaj pridelave in predelave v verigi oskrbe s hrano, 2019

Igor Hrovatič, novi Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, je na 46. letnem posvetu zadružnikov v Portorožu, 13. marca ...

Velislav Žvipelj: Sodelovanje zadrug s Slovenskim regionalnim razvojnim skladom, 2019

Velislav Žvipelj: Sodelovanje zadrug s Slovenskim regionalnim razvojnim skladom, 2019

Velislav Žvipelj, direktor Slovenskega regionalnega razvojnega sklada je na 46. letnem posvetu zadružnikov, 13. marca ...

Dr. Aleš Kuhar: Kaj se obeta slovenski pridelavi hrane po 2020

Dr. Aleš Kuhar: Kaj se obeta slovenski pridelavi hrane po 2020

Dr. Aleš Kuhar iz Biotehniške fakultete v Ljubljani je na 46. letnem posvetu zadružnikov v Portorožu, 13. marca 2019, opisal, ...

Dr. Emil Erjavec - teze o razvoju slovenskega kmetijstva do 2030: znanje, podjetništvo, sodelovanje? - 46. letni posvet zadružnikov

Dr. Emil Erjavec - teze o razvoju slovenskega kmetijstva do 2030: znanje, podjetništvo, sodelovanje? - 46. letni posvet zadružnikov

Na 46. letnem posvetu slovenskih zadružnikov v Portorožu, je 12. marca 2019, dr. Emil Erjavec, dekan Biotehniške fakultete, ...

Dr. Darja Majkovič - predstavitev izhodišč Resolucije o prihodnosti slovenskega kmetijstva - 46. letni posvet zadružnikov

Dr. Darja Majkovič - predstavitev izhodišč Resolucije o prihodnosti slovenskega kmetijstva - 46. letni posvet zadružnikov

Na 46. letnem posvetu slovenskih zadružnikov v Portorožu, je 12. marca 2019, dr. Darja Majkovič, državna sekretarka na ...

Mag. Tanja Strniša - predstavitev izhodišč Resolucije o prihodnosti slovenskega kmetijstva - 46. letni posvet zadružnikov

Mag. Tanja Strniša - predstavitev izhodišč Resolucije o prihodnosti slovenskega kmetijstva - 46. letni posvet zadružnikov

Na 46. letnem posvetu slovenskih zadružnikov v Portorožu, je 12. marca 2019, mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na ...

Dr. Jože Podgoršek - zakonodaja in ukrepi kmetijske politike v letu 2019 - 46. letni posvet zadružnikov

Dr. Jože Podgoršek - zakonodaja in ukrepi kmetijske politike v letu 2019 - 46. letni posvet zadružnikov

Na 46. letnem posvetu slovenskih zadružnikov v Portorožu, je državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo ...

Thomas Magnusson - konkurenčnost evropskega zadružništva in Brexit - 46. letni posvet zadružnikov

Thomas Magnusson - konkurenčnost evropskega zadružništva in Brexit - 46. letni posvet zadružnikov

Na 46. letnem posvetu slovenskih zadružnikov v Portorožu, je 12. marca 2019, Thomas Magnusson, predsednik COGECA, predaval ...

Pierre Bascou - prihodnost kmetijstva, gozdarstva, živilstva in podeželja po letu 2020 - 46. letni posvet zadružnikov

Pierre Bascou - prihodnost kmetijstva, gozdarstva, živilstva in podeželja po letu 2020 - 46. letni posvet zadružnikov

Na 46. letnem posvetu slovenskih zadružnikov v Portorožu, je 12. marca 2019, Pierre Bascou, direktor Direktorata D za ...

Dr. Aleksandra Pivec - pozdravni nagovor - 46. letni posvet zadružnikov

Dr. Aleksandra Pivec - pozdravni nagovor - 46. letni posvet zadružnikov

Na 46. letnem posvetu slovenskih zadružnikov v Portorožu, je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, dr. ...