Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Strokovni posvet v Državnem svetu

V dvorani Državnega sveta RS v Ljubljani je bil v petek, 31. maja 2019, strokovni posvet: Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev, ki sta ga pripravila Ministrstvo za okolje in prostor in Državni svet RS. Navzoče sta uvodoma pozdravila podpredsednik Državnega sveta, Matjaž Švagan in minister za okolje in prostor, Simon Zajc.

Izvajanje dimnikarskih storitev je zelo odmevna tematika, saj so mnenja o najboljših rešitvah deljena oziroma celo nasprotujoča si. Po oceni Ministrstva za okolje in prostor, ki je pri pripravi dimnikarske zakonodaje podrobno preučilo sisteme v nekaterih drugih evropskih državah, predstavlja veljavna ureditev strokovno najbolj ustrezno rešitev, pri tem pa se zaveda, da je vsesplošen dogovor nerealno pričakovati.

Cilji izvajanja dimnikarskih storitev so v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah (ZDimS) zagotavljati čim boljšo kakovost zraka, varovanje zdravja, požarno varnost, večjo energetsko učinkovitost in dvig ozaveščenosti uporabnikov dimnikarskih storitev. Delovanje malih kurilnih naprav je povezano z znatnimi vplivi na okolje. Posebej izstopajo visoke emisije delcev. Slovenija se glede delcev uvršča med države EU z bolj onesnaženim zrakom in je v samem vrhu po izpustih delcev na prebivalca in tudi na enoto površine. Visoki specifični izpusti delcev so predvsem posledica močno razširjene uporabe lesa v zastarelih kurilnih napravah gospodinjstev, ki imajo v Sloveniji kar dvotretjinski delež v skupnih izpustih delcev.

Medtem ko je nova ureditev prinesla številne pozitivne rešitve, je treba, glede na to, da gre za nov sistem, določeno obdobje prilaganja. To velja za uveljavitev katerihkoli sprememb, tudi tistih, ki se izkažejo kot ustrezne in dobrodošle. Tako kot vedno pa šele izvajanje predpisa pokaže, kje bi bilo mogoče področje urediti na način, ki bi bil še bolj učinkovit.

S posvetom želimo soočiti in zbrati različne poglede na veljavno ureditev izvajanja dimnikarskih storitev ter dobiti odgovore na odprta vprašanja: Kako na učinkovit način urediti dimnikarsko zakonodajo, da bomo posledično izboljšali kakovost zunanjega zraka? Katere druge spremembe so potrebne in kako pridemo do njih? Primeri dobre prakse dimnikarskih storitev v Sloveniji in v drugih državah EU?

Video produkcija: Strokovna S-tv Skledar

Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Švaga, podpredsednik Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Švaga, podpredsednik Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Janez Sušnik, predsednik  ZDUS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Janez Sušnik, predsednik ZDUS
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Janez Sušnik, predsednik  ZDUS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Janez Sušnik, predsednik ZDUS
(Avtor: Milan Skledar)

Simon Zajc, minister za okolje in prostor <br>(Avtor: Milan Skledar)

Simon Zajc, minister za okolje in prostor
(Avtor: Milan Skledar)

Simon Zajc, minister za okolje in prostor <br>(Avtor: Milan Skledar)

Simon Zajc, minister za okolje in prostor
(Avtor: Milan Skledar)

Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Simon Zajc, minister za okolje in prostor <br>(Avtor: Milan Skledar)

Simon Zajc, minister za okolje in prostor
(Avtor: Milan Skledar)

Simon Zajc, minister za okolje in prostor <br>(Avtor: Milan Skledar)

Simon Zajc, minister za okolje in prostor
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Tanja Bolte, generalna direktorica, direktorat za okolje<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Tanja Bolte, generalna direktorica, direktorat za okolje
(Avtor: Milan Skledar)

Vodstvo posveta o izzivih na področju dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Vodstvo posveta o izzivih na področju dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Bogomir Vnučec, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Bogomir Vnučec, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Švaga, podpredsednik Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Švaga, podpredsednik Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Sebastijan Zupanc, direktor GZS-ZKG<br>(Avtor: Milan Skledar)

Sebastijan Zupanc, direktor GZS-ZKG
(Avtor: Milan Skledar)

Simon Dovrtel, predsednik sekcije dimnikarjev pri OZS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Simon Dovrtel, predsednik sekcije dimnikarjev pri OZS
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Ivan Tomše, DCI Malečnik in VCP Dimnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Ivan Tomše, DCI Malečnik in VCP Dimnik
(Avtor: Milan Skledar)

Karel Lipič, predsednik ZEG<br>(Avtor: Milan Skledar)

Karel Lipič, predsednik ZEG
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Prof. dr. Peter Novak, Fakulteta za strojništvo Univerze v Novem mestu<br>(Avtor: Milan Skledar)

Prof. dr. Peter Novak, Fakulteta za strojništvo Univerze v Novem mestu
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Bojan Žnidaršič, neodvisni energetski svetovalec, Vitra - Center za uravnotežen razvoj Cerknica<br>(Avtor: Milan Skledar)

Bojan Žnidaršič, neodvisni energetski svetovalec, Vitra - Center za uravnotežen razvoj Cerknica
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Bojan Žnidaršič, neodvisni energetski svetovalec, Vitra - Center za uravnotežen razvoj Cerknica<br>(Avtor: Milan Skledar)

Bojan Žnidaršič, neodvisni energetski svetovalec, Vitra - Center za uravnotežen razvoj Cerknica
(Avtor: Milan Skledar)

Bojan Žnidaršič, neodvisni energetski svetovalec, Vitra - Center za uravnotežen razvoj Cerknica<br>(Avtor: Milan Skledar)

Bojan Žnidaršič, neodvisni energetski svetovalec, Vitra - Center za uravnotežen razvoj Cerknica
(Avtor: Milan Skledar)

Janez Novak, tržni inšpektorat<br>(Avtor: Milan Skledar)

Janez Novak, tržni inšpektorat
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Simon Dovrtel, predsednik sekcije dimnikarjev pri OZS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Simon Dovrtel, predsednik sekcije dimnikarjev pri OZS
(Avtor: Milan Skledar)

Simon Dovrtel, predsednik sekcije dimnikarjev pri OZS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Simon Dovrtel, predsednik sekcije dimnikarjev pri OZS
(Avtor: Milan Skledar)

Aleksander Županek, Dimnikarstvo Maribor<br>(Avtor: Milan Skledar)

Aleksander Županek, Dimnikarstvo Maribor
(Avtor: Milan Skledar)

Aleksander Županek, Dimnikarstvo Maribor<br>(Avtor: Milan Skledar)

Aleksander Županek, Dimnikarstvo Maribor
(Avtor: Milan Skledar)

Uroš Verač, Društvo Dimnikarski ceh<br>(Avtor: Milan Skledar)

Uroš Verač, Društvo Dimnikarski ceh
(Avtor: Milan Skledar)

Uroš Verač, Društvo Dimnikarski ceh<br>(Avtor: Milan Skledar)

Uroš Verač, Društvo Dimnikarski ceh
(Avtor: Milan Skledar)

Jožef Žnidaršič<br>(Avtor: Milan Skledar)

Jožef Žnidaršič
(Avtor: Milan Skledar)

Danilo Brnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Danilo Brnik
(Avtor: Milan Skledar)

Karel Lipič, predsednik ZEG<br>(Avtor: Milan Skledar)

Karel Lipič, predsednik ZEG
(Avtor: Milan Skledar)

Iztok Konjar<br>(Avtor: Milan Skledar)

Iztok Konjar
(Avtor: Milan Skledar)

Mateja Bodovinac Kikelj, inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mateja Bodovinac Kikelj, inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Avtor: Milan Skledar)

Mateja Bodovinac Kikelj, inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mateja Bodovinac Kikelj, inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Razprava na posvetu o izzivih na področju izvajanja dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Razprava na posvetu o izzivih na področju izvajanja dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Razprava na posvetu o izzivih na področju izvajanja dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Razprava na posvetu o izzivih na področju izvajanja dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu; Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev
(Avtor: Milan Skledar)

Govor Simona Zajca, ministra za okolje in prostor<br>(Avtor: Milan Skledar)

Govor Simona Zajca, ministra za okolje in prostor
(Avtor: Milan Skledar)