• Kontakt

V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Državni svet Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor sta 12. aprila 2019, pripravila posvet z naslovom: V preteklosti onesnažena območja: kako naprej? Uvodoma sta navzoče pozdravila predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in minister za okolje in prostor, Simon Zajc.

V okvir reševanja okoljskih izzivov in prizadevanj za trajnostni razvoj sodi tudi problematika sanacije v preteklosti onesnaženih območij. Zakon o varstvu okolja v skladu z Direktivo o odgovornosti za preprečevanje in sanacijo okoljske škode podrobno ureja odgovornost za preprečevanje in sanacijo okoljske škode, pri čemer pa ta ureditev velja za škodo v okolju, ki je bila povzročena od leta 2007 dalje.

Zakon ureja tudi problematiko degradiranih območij, vendar pa je ureditev za primere sanacije območja, ki je bilo onesnaženo pred letom 2007, pomanjkljiva, predvsem glede ugotavljanja dejanskih vplivov onesnaženih območij na okolje in zdravje ljudi, odreditve sanacije, odgovornosti za povzročeno onesnaženje in sanacijo ter financiranje, zlasti v primerih, ko sta za sanacijo takšnih območij subsidiarno odgovorni država ali lokalna skupnost.

Zaradi tega je Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi pridobljenih strokovnih podlag, ki so obravnavale urejanje problematike v preteklosti onesnaženih območij v Zvezni republiki Nemčiji, Republiki Avstriji in Republiki Poljski, pripravilo povsem nove rešitve, ki jih je vključilo v osnutek prenovljenega Zakona o varstvu okolja. Ta osnutek je bil v javni obravnavi sredi leta 2018, ministrstvo pa bo tudi na podlagi prejetih mnenj in pobud nadaljevalo s pripravo novega osnutka prenovljenega Zakona o varstvu okolja, ki bo vključeval tudi problematiko v preteklosti onesnaženih območij.

Namen posveta je predstaviti rešitve glede sanacije v preteklosti onesnaženih območij, ki jih je ministrstvo pripravilo v okviru osnutka prenovljenega Zakona o varstvu okolja in široka razprava o tej problematiki, s katero želi ministrstvo pridobiti kritičen odziv na že predlagane rešitve, kakor tudi nove ideje in poglede na reševanje problematike v preteklosti onesnaženih območij. Kot izhodišče za razpravo lahko služijo naslednja ključna vprašanja:

1. Kako definirati v preteklosti onesnažena območja?

2. Kdo naj bi bil odgovoren za sanacijo v preteklosti onesnaženih območij?

3. Financiranje sanacije v preteklosti onesnaženih območij?

4. Zakaj je sanacija v preteklosti onesnaženih območij zatajila?

5. Kakšna naj bi bila sistemska ureditev področja sanacije v preteklosti onesnaženih območij v Sloveniji?

6. Katere spremembe so potrebne in kako pridemo do njih?

7. Primeri dobre prakse v državah članicah EU in v Sloveniji. * * *

Video produkcija: Strokovna S-tv Skledar

Posvet Državnega sveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet Državnega sveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?
(Avtor: Milan Skledar)

Predsednik DS in gostje na posvetu - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?<br>(Avtor: Milan Skledar)

Predsednik DS in gostje na posvetu - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, Bojan Režun in gostje<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, Bojan Režun in gostje
(Avtor: Milan Skledar)

Udeleženci posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?<br>(Avtor: Milan Skledar)

Udeleženci posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca - predsednik Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca - predsednik Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca - predsednik Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca - predsednik Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Udeleženci posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?<br>(Avtor: Milan Skledar)

Udeleženci posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?
(Avtor: Milan Skledar)

Govor Alojza Kovšce <br>(Avtor: Milan Skledar)

Govor Alojza Kovšce
(Avtor: Milan Skledar)

Govor Alojza Kovšce <br>(Avtor: Milan Skledar)

Govor Alojza Kovšce
(Avtor: Milan Skledar)

Simon Zajc - Minister za okolje in prostor<br>(Avtor: Milan Skledar)

Simon Zajc - Minister za okolje in prostor
(Avtor: Milan Skledar)

Simon Zajc - Minister za okolje in prostor<br>(Avtor: Milan Skledar)

Simon Zajc - Minister za okolje in prostor
(Avtor: Milan Skledar)

Simon Zajc - Minister za okolje in prostor<br>(Avtor: Milan Skledar)

Simon Zajc - Minister za okolje in prostor
(Avtor: Milan Skledar)

Simon Zajc - Minister za okolje in prostor<br>(Avtor: Milan Skledar)

Simon Zajc - Minister za okolje in prostor
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Tanja Bolte - generalna direktorica direkotrata za okolje<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Tanja Bolte - generalna direktorica direkotrata za okolje
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Tanja Bolte - generalna direktorica direkotrata za okolje<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Tanja Bolte - generalna direktorica direkotrata za okolje
(Avtor: Milan Skledar)

Člani posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?<br>(Avtor: Milan Skledar)

Člani posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?
(Avtor: Milan Skledar)

Člani posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?<br>(Avtor: Milan Skledar)

Člani posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?
(Avtor: Milan Skledar)

Člani posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?<br>(Avtor: Milan Skledar)

Člani posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?
(Avtor: Milan Skledar)

Člani posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?<br>(Avtor: Milan Skledar)

Člani posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?
(Avtor: Milan Skledar)

Poslušalci posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?<br>(Avtor: Milan Skledar)

Poslušalci posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet Državnega sveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet Državnega sveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?
(Avtor: Milan Skledar)

Dušan Pichler - direktorat za okolje<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dušan Pichler - direktorat za okolje
(Avtor: Milan Skledar)

Dušan Pichler - direktorat za okolje<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dušan Pichler - direktorat za okolje
(Avtor: Milan Skledar)

Simon Zajc - Minister za okolje in prostor<br>(Avtor: Milan Skledar)

Simon Zajc - Minister za okolje in prostor
(Avtor: Milan Skledar)

Janja Leban - GZS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Janja Leban - GZS
(Avtor: Milan Skledar)

Janja Leban - GZS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Janja Leban - GZS
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca - predsednik državnega zbora<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca - predsednik državnega zbora
(Avtor: Milan Skledar)

Člani posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?<br>(Avtor: Milan Skledar)

Člani posveta - V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?
(Avtor: Milan Skledar)

Jure Tičar - ZRC SAZU<br>(Avtor: Milan Skledar)

Jure Tičar - ZRC SAZU
(Avtor: Milan Skledar)

Prof. dr. Helena Grčman - Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani<br>(Avtor: Milan Skledar)

Prof. dr. Helena Grčman - Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
(Avtor: Milan Skledar)

Prof. dr. Helena Grčman - Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani<br>(Avtor: Milan Skledar)

Prof. dr. Helena Grčman - Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
(Avtor: Milan Skledar)