Energetska politika v Sloveniji, 2019

V veliki dvorani Državnega sveta je 18. junija 2019 potekal posvet z naslovom Energetska politika v Sloveniji - trenutno stanje in trendi.

Široka razprava strokovnjakov o stanju na področju preskrbe z energijo, s poudarkom na električni energiji, je priložnost za soočanje z odprtimi problemi oskrbe z energijo v Sloveniji in osvetlitev stanja in trenda razvoja sektorja.

Na tem posvetu želimo opisati trenutno stanje in trende na področju proizvodnje in rabe energije, zaradi obsežnosti problema pa bi na drugem posvetu v jeseni spregovorili o ukrepih in ciljih energetske politike na podlagi stališč iz razprav s posveta Energetska politika v Sloveniji – trenutno stanje in trendi.

Foto in video: Milan Skledar /S-tv

Uvodni govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Uvodni govor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na posvetu o energetski politiki v Sloveniji<br>(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na posvetu o energetski politiki v Sloveniji
(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na posvetu o energetski politiki v Sloveniji<br>(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na posvetu o energetski politiki v Sloveniji
(Avtor: Milan Skledar)

Govor predsednika Državnega sveta, Alojza Kovšce<br>(Avtor: Milan Skledar)

Govor predsednika Državnega sveta, Alojza Kovšce
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na posvetu o energetski politiki v Sloveniji<br>(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na posvetu o energetski politiki v Sloveniji
(Avtor: Milan Skledar)

Mag Bojan Kumar, državni sekretar na Ministrstvu za Infrastrukturo<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag Bojan Kumar, državni sekretar na Ministrstvu za Infrastrukturo
(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na posvetu o energetski politiki v Sloveniji<br>(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na posvetu o energetski politiki v Sloveniji
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Urška Godina, direktorica Agencije za energijo <br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Urška Godina, direktorica Agencije za energijo
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Urška Godina, direktorica Agencije za energijo <br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Urška Godina, direktorica Agencije za energijo
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tomaž Žagar, GEN energija d.o.o.<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tomaž Žagar, GEN energija d.o.o.
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Eberlinc, izvršni direktor sektorja proizvodnje HSE d.o.o.<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Eberlinc, izvršni direktor sektorja proizvodnje HSE d.o.o.
(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na posvetu o energetski politiki v Sloveniji<br>(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na posvetu o energetski politiki v Sloveniji
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Leon Cizelj, vodja odseka za reaktorsko tehniko (R4) na Instituta ''Jožef Stefan''<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Leon Cizelj, vodja odseka za reaktorsko tehniko (R4) na Instituta ''Jožef Stefan''
(Avtor: Milan Skledar)

Franc Breznik, poslanec Državnega zbora RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Franc Breznik, poslanec Državnega zbora RS
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Sašo Jamšek, ELES <br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Sašo Jamšek, ELES
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Sašo Jamšek, ELES <br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Sašo Jamšek, ELES
(Avtor: Milan Skledar)

Marjan Eberlinc, glavni direktor Plinovodi d.o.o.<br>(Avtor: Milan Skledar)

Marjan Eberlinc, glavni direktor Plinovodi d.o.o.
(Avtor: Milan Skledar)

Marjan Eberlinc, glavni direktor Plinovodi d.o.o.<br>(Avtor: Milan Skledar)

Marjan Eberlinc, glavni direktor Plinovodi d.o.o.
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Boris Sovič, Elektro Maribor d.d. in GIZ distribucija električne energije<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Boris Sovič, Elektro Maribor d.d. in GIZ distribucija električne energije
(Avtor: Milan Skledar)

Franc Breznik, poslanec Državnega zbora RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Franc Breznik, poslanec Državnega zbora RS
(Avtor: Milan Skledar)

Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije<br>(Avtor: Milan Skledar)

Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije
(Avtor: Milan Skledar)

Franc Breznik, poslanec Državnega zbora RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Franc Breznik, poslanec Državnega zbora RS
(Avtor: Milan Skledar)

Andrej Gnezda, Umanotera<br>(Avtor: Milan Skledar)

Andrej Gnezda, Umanotera
(Avtor: Milan Skledar)

Andrej Tumpe, direktor družbe Dravske elektrarne Maribor<br>(Avtor: Milan Skledar)

Andrej Tumpe, direktor družbe Dravske elektrarne Maribor
(Avtor: Milan Skledar)

Franc Bogovič, evropski poslanec <br>(Avtor: Milan Skledar)

Franc Bogovič, evropski poslanec
(Avtor: Milan Skledar)

Andrej Tumpe, direktor družbe Dravske elektrarne Maribor<br>(Avtor: Milan Skledar)

Andrej Tumpe, direktor družbe Dravske elektrarne Maribor
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Bojan Kumar, državni sekretar na Ministrstvu za Infrastrukturo <br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Bojan Kumar, državni sekretar na Ministrstvu za Infrastrukturo
(Avtor: Milan Skledar)