Posvet: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta

V Državnem svetu poteka posvet: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta

Državni svet Republike Slovenije in Fakulteta za pravo in poslovne vede, ki deluje v okviru Katoliškega inštituta, sta v petek, 14. januarja 2022, v dvorani Državnega sveta RS, pripravila posvet: DOSTOPEN IN VZDRŽEN JAVNI ZDRAVSTVENI SISTEM DO 2030 – VIDIK PACIENTA.

Udeležence posveta so uvodoma nagovorili državni svetnik Igor Antauer, vodja Interesne skupine delodajalcev; ddr. Anton Stres, rektor Katoliškega inštituta, ter mag. Peter Požun, predsednik Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

Zdravstvena reforma je v Republiki Sloveniji nujno potrebna, a je kljub dolgoletnemu načelnemu strinjanju javnosti nikakor ne uspemo izvesti. Dostop do zdravstvenih storitev bi bilo treba bolj učinkovito približati njihovim uporabnikom. Na to nas opozarja tudi Evropska komisija, ki izpostavlja predvsem finančno nevzdržnost trenutnega zdravstvenega sistema. Pomanjkanje sredstev se že danes izraža tudi skozi nedopustno dolge čakalne vrste. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ugotavlja, da premišljena zdravstvena zavarovanja pomembno blažijo negotovost, prispevajo in zagotavljajo finančno stabilnost, ohranjajo zdravje, blaginjo ter varnost posameznika. Pravica do zdravstvenega varstva sodi med socialne in ekonomske človekove pravice. Zanjo je značilno, da ustvarja državno obveznost, da prebivalcem zagotavlja dostop do ustreznega in kakovostnega zdravstvenega varstva. Enakopravna dostopnost do zdravstvenih storitev za vse družbene sloje, ne glede na finančno stanje posameznika, je ena ključnih evropskih norm, za zagotavljanje katere tudi v Republiki Sloveniji obstaja družbeni konsenz. Kako do rešitev? Cilj posveta je osvetlitev te nadvse pomembne tematike, ki zadeva vsakega državljana, ter s primeri dobre prakse iz tujine najširšo javnost seznaniti z izkušnjami primerljivih evropskih držav, ki so konkretne rešitve uspešno implementirale.

PROGRAM:

10.00 – 10.15 POZDRAVNI NAGOVORI

Igor Antauer, državni svetnik

Ddr. Anton Stres, rektor Katoliškega inštituta

Mag. Peter Požun, predsednik Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

10.15 – 11.15 PREDSTAVITEV PRISPEVKOV IN IZHODIŠČ ZA DISKUSIJO

Dr. Zoran Vaupot, Fakulteta za pravo in poslovne vede, Predstavitev raziskave FPPV – prakse zdrav. sistemov izbranih EU držav in vidik pacienta

Dr. Tina Bregant, Zavod Cirius Non nobis solum nati sumus - pomen kakovostnega javnega zdravstva

Mag. Bojan Ivanc, Gospodarska zbornica Slovenije, Kaj gospodarstvo zmore financirati na področju zdravja?

Ivka Glas, Združenje Europacolon Slovenija Pogled združenja pacientov v skrbi za dostopen zdravstveni sistem

11.15 – 12.15 OKROGLA MIZA

 Boštjan Kersnič, podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije  Dr. Antonija Poplas Susič, generalna direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana  Igor Antauer, predstavnik interesov delodajalcev v Državnem svetu in član Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide  Borut Sever, predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije  Irena Ilešič Čujovič, predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije in predsednica Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije  Dr. Jernej Letnar Černič, Evropska pravna fakulteta Nove univerze

Okroglo mizo je moderirala dr. Karmen Marguč.

12.15 – 12.30 ZAKLJUČEK POSVETA

Posvet je povezoval mag. Iztok Malačič.

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta
(Avtor: Milan Skledar)

Ddr. Anton Stres, rektor Katoliškega inštituta. Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Ddr. Anton Stres, rektor Katoliškega inštituta. Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta
(Avtor: Milan Skledar)

Igor Antauer, državni svetnik.  Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Igor Antauer, državni svetnik. Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Zoran Vaupot, Fakulteta za pravo in poslovne vede.  Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Zoran Vaupot, Fakulteta za pravo in poslovne vede. Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Peter Požun, državni svetnik. Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Peter Požun, državni svetnik. Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Zoran Vaupot.  Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Zoran Vaupot. Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tina Bregant. Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tina Bregant. Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tina Bregant. Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tina Bregant. Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Bojan Ivanc, Gospodarska zbornica Slovenije. Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Bojan Ivanc, Gospodarska zbornica Slovenije. Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. BojanIvanc, Gospodarska zbornica Slovenije. Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. BojanIvanc, Gospodarska zbornica Slovenije. Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta
(Avtor: Milan Skledar)

Ivka Glas, Združenje Europacolon Slovenija.  Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Ivka Glas, Združenje Europacolon Slovenija. Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta
(Avtor: Milan Skledar)

Okrogla miza. Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Okrogla miza. Posvet v Državnem svetu: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta
(Avtor: Milan Skledar)