DRŽAVNI SVET 21. redna seja

Na 21 redni seji Državnega sveta z novimi predlogi za izboljšanje zdravstva, sociale in investicij

21. seja Državnega sveta RS: "Z novimi predlogi za izboljšanje zdravstva, sociale in investicij"

Ljubljana, 18. september 2019

Septembrska seja Državnega sveta RS, ki je zaradi prenove osrednje dvorane potekala na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, je postregla z vrsto zanimivih predlogov in pobud državnih svetnic in svetnikov. Med drugim je Državni svet na podlagi svetniških pobud pozval Vlado RS naj se vključi v projekt priprave modela pokrajin; naj pospeši uvedbo davka na nepremičnine ter da naj predlagane stopnje davka na nepremičnine sledijo obremenitvam, ki bodo primerljive tistim, ki jih lastniki nepremičnin plačujejo sedaj; naj nameni več sredstev za investicije v cestno infrastrukturo, gradnjo šol in vrtcev ter za programe odpravljanja posledic naravnih nesreč. Državni svet je kot zadnjo točko obravnaval in potrdil predlog finančnega in kadrovskega načrta Državnega sveta za prihodnji dve leti.

Video in foto: Milan Skledar / Strokovna S-TV

21. redna seja Državnega sveta na KGZS se je začela z uvodnim pozdravom gostitelja, predsednika KGZS in državnega svetnika Cvetka Zupančiča<br>(Avtor: Milan Skledar)

21. redna seja Državnega sveta na KGZS se je začela z uvodnim pozdravom gostitelja, predsednika KGZS in državnega svetnika Cvetka Zupančiča
(Avtor: Milan Skledar)

Podpredsednik DS Matjaž Švagan, preedsednik DS Alojz Kovšca, sekretar DS dr. Dušan Štrus in vodja kabineta predsednika DS Zofija Hafner ter državni svetnik Franci Rokavec med zastavljanjem pobud in  vprašanj državnih svetnic in svetnikov<br>(Avtor: Milan Skledar)

Podpredsednik DS Matjaž Švagan, preedsednik DS Alojz Kovšca, sekretar DS dr. Dušan Štrus in vodja kabineta predsednika DS Zofija Hafner ter državni svetnik Franci Rokavec med zastavljanjem pobud in vprašanj državnih svetnic in svetnikov
(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Švagan, podpredsednik DS, Alojz Kovšca, predsednik DS in dr. Dušan Štrus, sekretar DS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Švagan, podpredsednik DS, Alojz Kovšca, predsednik DS in dr. Dušan Štrus, sekretar DS
(Avtor: Milan Skledar)

Predlog dnevnega reda na 21. redni seji Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Predlog dnevnega reda na 21. redni seji Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik na 21. redni seji Državnega sveta RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik na 21. redni seji Državnega sveta RS
(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Horvat, državni svetnik na 21. redni seji Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Horvat, državni svetnik na 21. redni seji Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Predstavniki Ministrstva za finance na 21. redni seji Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Predstavniki Ministrstva za finance na 21. redni seji Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS, 21. redna seja DS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS, 21. redna seja DS
(Avtor: Milan Skledar)

Dušan Strnad, državni svetnik in župan občine Ivančna Gorica, 21. redna seja DS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dušan Strnad, državni svetnik in župan občine Ivančna Gorica, 21. redna seja DS
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS, 21. redna seja DS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS, 21. redna seja DS
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz KJovšca, predsednik DS, 21. redna seja Državnega sveta in ob njem Zofija Hafner<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz KJovšca, predsednik DS, 21. redna seja Državnega sveta in ob njem Zofija Hafner
(Avtor: Milan Skledar)

21. redna seja Državnega sveta RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

21. redna seja Državnega sveta RS
(Avtor: Milan Skledar)

21. redna seja Državnega sveta RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

21. redna seja Državnega sveta RS
(Avtor: Milan Skledar)

Predstavniki Inšpektorata za delo na 21. redni seji Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Predstavniki Inšpektorata za delo na 21. redni seji Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Marhan Maučec, državni svetnik, 21. redna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Marhan Maučec, državni svetnik, 21. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

21. redna seja Državnega sveta RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

21. redna seja Državnega sveta RS
(Avtor: Milan Skledar)

21. redna seja Državnega sveta RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

21. redna seja Državnega sveta RS
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS in dr. Dušan Štrus, sekretar DS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS in dr. Dušan Štrus, sekretar DS
(Avtor: Milan Skledar)

21. redna seja Državnega sveta RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

21. redna seja Državnega sveta RS
(Avtor: Milan Skledar)

Branko Tomažič, državni svetnik, 21. redna seja DS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Branko Tomažič, državni svetnik, 21. redna seja DS
(Avtor: Milan Skledar)

Natalija Kovač Jereb, državna sekretarka, Ministrstvo za finance<br>(Avtor: Milan Skledar)

Natalija Kovač Jereb, državna sekretarka, Ministrstvo za finance
(Avtor: Milan Skledar)

Natalija Kovač Jereb, državna sekretarka, Ministrstvo za finance<br>(Avtor: Milan Skledar)

Natalija Kovač Jereb, državna sekretarka, Ministrstvo za finance
(Avtor: Milan Skledar)

21. redna seja Državnega sveta RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

21. redna seja Državnega sveta RS
(Avtor: Milan Skledar)

Natalija Kovač Jereb, državna sekretarka, Ministrstvo za finance<br>(Avtor: Milan Skledar)

Natalija Kovač Jereb, državna sekretarka, Ministrstvo za finance
(Avtor: Milan Skledar)

Jadranko Grlič, glavni inšpektor, Inšpektorat RS za delo, 21. redna seja Državnega sveta <br>(Avtor: Milan Skledar)

Jadranko Grlič, glavni inšpektor, Inšpektorat RS za delo, 21. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

21. redna seja Državnega sveta RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

21. redna seja Državnega sveta RS
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Petrer Požun, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Petrer Požun, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Mitja Gorenšček, državn i svetnik, 21. redna seja DS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mitja Gorenšček, državn i svetnik, 21. redna seja DS
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Državni svetnik Mitja Gorenšček na 21. redni seji Državnega sveta predstavil Predlog za začetek postopka o oceni ustavnosti nekaterih členov Zakona o nepremičninskem posredovanju<br>(Avtor: Milan Skledar)

Državni svetnik Mitja Gorenšček na 21. redni seji Državnega sveta predstavil Predlog za začetek postopka o oceni ustavnosti nekaterih členov Zakona o nepremičninskem posredovanju
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Marija Lah, državna svetnica, 21. redna seja DS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Marija Lah, državna svetnica, 21. redna seja DS
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Dušan Štrus, sekretar Državnega sveta RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Dušan Štrus, sekretar Državnega sveta RS
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Dušan Štrus, sekretar Državnega sveta RS , 21. seja DS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Dušan Štrus, sekretar Državnega sveta RS , 21. seja DS
(Avtor: Milan Skledar)