15. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

Petek, 7. april 2017

Za sejo se predlaga naslednji dnevni red:


1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 14. redne seje, z dne 8.3.2017
3. Odlok Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem – sprememba št. 4, dopolnjen osnutek (prvo branje)
4. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016 
5. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016 
    a) Poročilo o prodaji nepremičnega premoženja v letih 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016
6. Poročilo o realizaciji Letnega programa prodaje finančnega premoženja Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016 
7. Odlok o organizaciji in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v občini Cerklje na Gorenjskem – predlog
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles in članov drugih občinskih  organov Občine Cerklje na Gorenjskem - predlog
9. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
    a) Predlog sklepa o imenovanju članov Častnega razsodišča
10. Svetniška vprašanja in pobude
11. Poročilo župana

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

15. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem