14. redna seja, VI. mandat

Sreda, 23. januar 2019

Na 14. redni seji Državnega sveta Republike Slovenije (DS RS) in prvi v novem letu so državni svetniki obravnavali devet točk dnevnega reda. Poleg vprašanj svetnikov so potrdili imenovanje Danijela Kastelica za člana Državnega sveta za predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva in podali mnenje k Letnemu poročilu o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije in Slovenskega državnega holdinga – SDH za leto 2017. Seznanili so se z delom Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi 2018 in potrdili predlog rebalansa finančnega načrta DS RS za leto 2019 ter za namestnico sekretarja DS RS imenovali Nušo Zupanec.

V prvem delu seje so po potrditvi zapisnika zadnje seje DS RS sledila vprašanja svetnikov, ki so se tudi tokrat dotikala različnih področij – od predloga uvedbe davčnih spodbud gospodarskim družbam za gradnjo kadrovskih stanovanj (Bogomir Vnučec), do vprašanja glede posojilnih pogodb v švicarskih frankih (Marija Lah) ter izobraževanja policistov in uvedbi postopka ob lažnih naznanitvah (Miroslav Ribič). Eden izmed svetnikov Peter Požun je podal tudi predlog, naj Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravi in predloži vlogo za obravnavo predloga za vključitev cepljenja proti okužbam s človeškimi papiloma virusi (HPV) za dečke v Program cepljenja in zaščite z zdravili. Omenjena pobuda sovpada z evropskim tednom boja proti raku na materničnem vratu, odziv slovenske strokovne javnosti ob tem pa je spodbuden, saj meni, da se lahko s cepljenjem proti okužbam s človeškimi papiloma virusi in z udeležbo v programu ZORA preprečijo skoraj vsi novi primeri te vrste raka. Poleg tega so na ministrstvo za zdravje naslovili vrsto vprašanj v zvezi s specializanti družinske medicine. Seznanili so se tudi z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2018 in sprejeli predlog rebalansa finančnega načrta DS RS za leto 2019, ki predvideva za dobrih 71000 evrov višji proračun DS RS. Slednje je posledica splošnega dviga plač v javnem sektorju ob vstopu v leto 2019, nujne nadgradnje digitalizacijskih poslovnih procesov, predvsem pa prenove osrednje dvorane DS RS za potrebe vnovičnega predsedovanja Slovenije EU. Razpravljali pa so tudi o predlogu dopolnitve zahteve za oceno nekaterih členov zakona o medijih.

Predsednik DS RS Alojz Kovšca je na seji izpostavil: "Smo v času, ko je na politični agendi vse pogosteje ukinjanje državnega sveta, na drugi strani pa se interes za mesto v državnem svetu povečuje. Celo do te mere, da so se nekateri pripravljeni za to boriti tudi na ustavnem sodišču. Vesel sem, da smo v naši sredini dobili svetnika Danijela Kastelica, ki bo nadaljeval zastavljeno delo pokojnega Borisa Šušteršiča na področju ohranjanja pravic invalidov ter drugih pomoči potrebnih ranljivih skupin. Državni svet tako še močneje utrjuje most med politiko in civilno družbo ter ji preko drugega doma slovenskega parlamenta daje nujno legitimnost v ključnih procesih odločanja".

 

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

14. redna seja DS

14. redna seja DS

14. redna seja DS

14. redna seja DS