49. redna seja DS 2017

Sreda, 15. marec 2017

Državne svetnice in državni svetniki so se v sredo, 15. marca 2017 na 49. redni seji med drugim seznanil z Letnimi poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2015 in Delovnim programom Evropske komisije za leto 2017 in Belo knjigo o prihodnosti EU. Na seji so obravnavali tudi Predlog družinskega zakonika in ga podprli. Podprli so tudi Predlog zakona o vajeništvu. in sicer z amandmajem. Državni svet je sprejel Pobudo za sprejem dopolnitve Zahteve za oceno ustavnosti 86. člena in 87. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter 190. in 191. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, seznanil se je s Sedemnajstim poročilom o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2013, 2014 in 2015, ob koncu pa še obravnaval zaključke treh posvetov, ki so potekali v Državnem svetu in sicer: Vajeništvo – pot do kakovostnega kadra, Javna raba slovenščine: stanje, zakonodajne rešitve in strategija ter Reorganizacija centrov za socialno delo.

Video produkcija: Strokovna televizija S-TV Skledar

Kamera: Milan Skledar

Montaža: Milan Skledar ter Jure Močnik.

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja

49. redna seja