Izvajanje lokalnega razvoja 2018

Ponedeljek, 23. april 2018

Državni svet in Društvo za razvoj slovenskega podeželja sta v ponedeljek, 23. aprila 2018 organizirala posvet o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD). Posvet je bil še eden od korakov k medsebojni izmenjavi predlogov in informacij med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Agencijo za kmetijke trge in razvoj podeželja ter LAS-i in občinami na drugi strani za boljše izvajanja ukrepa, za katerega je iz evropskih skladov za razvoj podeželja, regionalni razvoj ter ribištvo v sedemletnem finančnem obdobju namenjenih 97 milijonov evrov za različne ukrepe po principu "od spodaj navzgor."

Uvodoma je navzoče na posvetu pozdravil državni svetnik Milan Ozimič. V nadaljevanju posveta je mag. Roman Medved iz Društva za razvoj slovenskega podeželja opisal probleme pri izvajanju programa CLLD danes, medtem ko je državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Tanja Strniša spregovorila o dosežkih pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost na področju kmetijstva in podeželja.

Generalni direktor Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Benedikt Jeranko je podal referat na temo: Obravnava vlog CLLD na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja. Marko Drofenik, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj je nanizal številne zanimive podatke v predavanju o Lokalnem razvoju v lući Evropskega sklada za regionalni razvoj, župan občine Laško, Franjo Naraločnik pa je govoril o Vlogi občin pri izvajanju programa CLLD.

Mag. Monika Kirbiš Rojc, direktorica Razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica je opisala izzive pri izvajanju programa CLLD, Goran Šoster pa je spregovoril o Evropskem partnerstvu za razvoj in podeželje PREPARE CLLD v evropski perspektivi.. Med referenti je bila tudi evropska poslanka Patricija Šulin, ki je nazorno predstavila Kaj prinaša večletni finančni okvir EU po letu 2020 za Slovenijo. Po uvodnih predstavitvah se je na posvetu, ki sta ga vodila državni svetnik in župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad in predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja Aleš Zidar, razvnela še živahna razprava.

 

Tekst, kamera in foto: Milan Skledar / Strokovna televizija S-tv

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS

Izvajanje lokalnega razvoja, posvet DS