Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, posvet 2018

Torek, 4. december 2018

V Državnem svetu je bil 4. decembra 2018 posvet z naslovom: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS za uspešno trajnostno gospodarsko rast.

Slovenski delodajalci vse pogosteje poročajo o težavah pri iskanju ustrezno kvalificiranih kadrov. V gospodarstvu je bil doslej v ospredju finančni vidik, počasi pa stopa v ospredje zavedanje o pomenu človeškega kapitala. Prihodnost podjetja, ki se zaveda pomena vse življenjskega učenja zaposlenih, je uspešnejša. Tega se morajo zavedati tudi vsi zaposleni. Le z ustreznimi kompetencami bodo uspešni na trgu dela in tudi njihova prihodnost bo svetlejša.

 

Kamera in foto: Milan Skledar

Video montaža: Pia in Milan Skledar

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Rudi Medved, minister za javno upravo in mag. Samo Hribar Milič, izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije na posvetu: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Rudi Medved, minister za javno upravo in mag. Samo Hribar Milič, izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije na posvetu: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Rudi Medved, minister za javno upravo na posvetu: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Rudi Medved, minister za javno upravo na posvetu: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Rudi Medved, minister za javno upravo in Peter Jožef Česnik, minister pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu na posvetu: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Rudi Medved, minister za javno upravo in Peter Jožef Česnik, minister pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu na posvetu: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Igor Antauer, državni svetnik in mag. Marija Lah, državna svetnica na posvetu: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Igor Antauer, državni svetnik in mag. Marija Lah, državna svetnica na posvetu: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Iz desne proti levi: Branko Šumenjak, državni svetnik in Mitja Bervar na posvetu: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Iz desne proti levi: Branko Šumenjak, državni svetnik in Mitja Bervar na posvetu: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Dare Stojan, podjetnik

Dare Stojan, podjetnik

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in infrastrukturo

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in infrastrukturo

Uršula Majcen, vodja za odnose z javnostmi, Ministrstvo za javno upravo

Uršula Majcen, vodja za odnose z javnostmi, Ministrstvo za javno upravo

Uršula Majcen, vodja za odnose z javnostmi, Ministrstvo za javno upravo

Uršula Majcen, vodja za odnose z javnostmi, Ministrstvo za javno upravo

Rudi Medved, minister za javno upravo

Rudi Medved, minister za javno upravo

Rudi Medved, minister za javno upravo

Rudi Medved, minister za javno upravo

Rudi Medved, minister za javno upravo

Rudi Medved, minister za javno upravo

Peter Jožef Česnik, minister pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu na posvetu: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Peter Jožef Česnik, minister pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu na posvetu: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Peter Jožef Česnik, minister pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu na posvetu: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Peter Jožef Česnik, minister pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu na posvetu: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Dr. Jernej Pikalo, minister za šolstvo in šport

Dr. Jernej Pikalo, minister za šolstvo in šport

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Mag. Marija Lah, državna svetnica

Mag. Marija Lah, državna svetnica

Mag. Marija Lah, državna svetnica in Branko Meh, predsednik OZS

Mag. Marija Lah, državna svetnica in Branko Meh, predsednik OZS

Dare Stojan, podjetnik

Dare Stojan, podjetnik

Mag. Samo Hribar Milič, izvršni direktor GZS

Mag. Samo Hribar Milič, izvršni direktor GZS

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018

Posvet: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS, 2018