Prikaz sistema študentskega dela in njegov vpliv na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračuna

Četrtek, 27. junij 2019

Nagovor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta

Nagovor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta in ostali navzoči na posvetu

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta in ostali navzoči na posvetu

Mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Janja Hren

Janja Hren

Dr. Valentina Franca

Dr. Valentina Franca

Dr. Valentina Franca

Dr. Valentina Franca

Navzoči na posvetu Prikaz sistema študentskega dela in njegov vpliv na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračuna

Navzoči na posvetu Prikaz sistema študentskega dela in njegov vpliv na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračuna

Navzoči na posvetu Prikaz sistema študentskega dela in njegov vpliv na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračuna

Navzoči na posvetu Prikaz sistema študentskega dela in njegov vpliv na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračuna

Dr. Valentina Franca in navzoči na posvetu Prikaz sistema študentskega dela in njegov vpliv na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračuna

Dr. Valentina Franca in navzoči na posvetu Prikaz sistema študentskega dela in njegov vpliv na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračuna

Navzoči na posvetu Prikaz sistema študentskega dela in njegov vpliv na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračuna

Navzoči na posvetu Prikaz sistema študentskega dela in njegov vpliv na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračuna

Navzoči na posvetu Prikaz sistema študentskega dela in njegov vpliv na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračuna

Navzoči na posvetu Prikaz sistema študentskega dela in njegov vpliv na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračuna

Mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela

Mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela

Mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela

Mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela

Klemen Peran, predsednik ŠOS

Klemen Peran, predsednik ŠOS

Jože Smole, državni svetnik

Jože Smole, državni svetnik

Jože Smole, državni svetnik

Jože Smole, državni svetnik

Tomo Pavlič, direktor e-Študentskega servisa

Tomo Pavlič, direktor e-Študentskega servisa

Irena Kuntarič Hribar, direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije

Irena Kuntarič Hribar, direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije

Irena Kuntarič Hribar, direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije

Irena Kuntarič Hribar, direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije

Jadranko Grlič, glavni inšpektor za delo

Jadranko Grlič, glavni inšpektor za delo

Tilen Božič, državni sekretar

Tilen Božič, državni sekretar

Tilen Božič, državni sekretar

Tilen Božič, državni sekretar

Tilen Božič, državni sekretar

Tilen Božič, državni sekretar

Branko Meh, predsednik OZS

Branko Meh, predsednik OZS

Branko Meh, predsednik OZS

Branko Meh, predsednik OZS

Branko Meh, predsednik OZS

Branko Meh, predsednik OZS

Branko Meh, predsednik OZS

Branko Meh, predsednik OZS

Andrej Zorko, ZSSS

Andrej Zorko, ZSSS

Marko Mikulin, vodja podružnice Workforce

Marko Mikulin, vodja podružnice Workforce

Klemen Peran, predsednik ŠOS

Klemen Peran, predsednik ŠOS

Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidno zavarovanje Slovenije

Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidno zavarovanje Slovenije

Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidno zavarovanje Slovenije

Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidno zavarovanje Slovenije

Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidno zavarovanje Slovenije

Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidno zavarovanje Slovenije

Igor Knez

Igor Knez

Darko Kutoš

Darko Kutoš

Darko Kutoš

Darko Kutoš

Vodstvo posveta Prikaz sistema študentskega dela in njegov vpliv na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračuna

Vodstvo posveta Prikaz sistema študentskega dela in njegov vpliv na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračuna

Vodstvo posveta Prikaz sistema študentskega dela in njegov vpliv na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračuna

Vodstvo posveta Prikaz sistema študentskega dela in njegov vpliv na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračuna

Andrej Furlan

Andrej Furlan

Blaž Plazar, ŠOS

Blaž Plazar, ŠOS

Vodstvo posveta Prikaz sistema študentskega dela in njegov vpliv na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračuna

Vodstvo posveta Prikaz sistema študentskega dela in njegov vpliv na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračuna