Transparentna poraba javnih sredstev 2017

''Nadzor nad porabo javnega denarja - imam pravico vedeti''

Četrtek, 28. september 2017

V četrtek, 28. septembra 2017 je v dvorani Državnega sveta Informacijski pooblaščenec pripravil posvet z naslovom "NADZOR NAD PORABO JAVNEGA DENARJA – IMAM PRAVICO VEDETI."

28. september, svetovni dan pravice vedeti, praznujemo od leta 2002, ko so se različne organizacije civilne družbe iz številnih držav povezale v organizacijo Freedom of Information Advocates Network (FOIAnet). Namen dogodkov, ki potekajo po vsem svetu, je opozoriti na pravico dostopa do informacij javnega značaja kot temeljne človekove pravice, ki prispeva k bolj odprti in demokratični družbi ter omogoča posameznikom in civilni družbi aktivno udeležbo v pomembnih javnopravnih zadevah.

Pomembna funkcija pravice vedeti je tudi nadzorna funkcija, v okviru katere se imajo državljani pravico seznaniti z informacijami o tem, kako in za kakšne namene organi javnega sektorja porabljajo javni denar. Boljši dostop do informacij o porabi javnega denarja povečuje kakovost odločanja in prispeva k racionalnejši porabi javnih sredstev ter zmanjšuje korupcijska tveganja.

Letošnji dogodek so poimenovali: Nadzor nad porabo javnega denarja – imam pravico vedeti.

Transparentnost porabe javnega denarja so želeli osvetliti iz različnih zornih kotov, zato so povabili predstavnike Državnega zbora RS, Računskega sodišča, Državno – revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Ministrstva za javno upravo, nevladne organizacije Transparency International Slovenia in novinarjev.

Uvodni nagovor:

- Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta

- Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka Bdimo nad potmi javnega denarja

- Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča RS Fiskalna transparentnost kot načelo dobrega upravljanja z javnim denarjem v luči pristojnosti in odgovornosti Državnega zbora

- Urška Ban, poslanka Državnega zbora RS in predsednica Odbora za finance in monetarno politiko Državnega zbora RS Transparentnost javnega naročanja-pogled DRK

- Borut Smrdel, predsednik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

- Podelitev priznanja Ambasador transparentnosti

- Transparentnost porabe javnih sredstev-proaktivna objava informacij

- mag. Mateja Prešeren, vodja službe za transparentnost, integriteto in politični sistem, Ministrstvo za javno upravo Kako ustaviti javnost?

- Jure Brankovič, novinar oddaje Tarča, RTV Slovenija Zapoznelost informacije je enaka zavrnitvi-primer Zavoda RS za blagovne rezerve

- Sebastijan Peterka, vodja projektov in raziskovalec, Transparency International Slovenia - Razprava in zaključek

 

Kamera in fotografije: Milan Skledar

Montaža: Pia Skledar

 
 
Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017

Transparentna poraba javnih sredstev 2017