• Kontakt

KGZS Dr. Marija Klopčič: Strateško načrtovanje razvoja kmetij

Javna služba kmetijskega svetovanja (JSKS)

Soavtorja predavanja, ki ga je predstavila prof. dr. Marija Klopčič, sta še Olga Oblak iz KGZS in Abele Kuipers.

Evropski kmetijski sektor je v zadnjih desetletjih priča številnim spremembam.

• Sposobnost sprejemanja in udejanjanja dolgoročnih odločitev ter podjetniške sposobnosti kmetijskih proizvajalcev postajajo ključni dejavniki uspeha

• Projekt v okviru programa Erasmus+ „Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

• Projekt ISM+ „Podjetništvo z vizijo - metode in orodja za razvoj vodstvenih zmogljivosti kmetijskih proizvajalcev v srednji in vzhodni Evropi.”

Cilji ISM+ projekta

- Vpeljati inovativna orodja za pomoč pri razvoju podjetništva in strateškega managementa v kmetijstvu

- oceniti lokalne okvirne pogoje z namenom, da bi prilagodili metodo Interaktivnega strateškega managementa (ISM) lokalnim razmeram

- razširiti uporabo ISM metode za kmetijske proizvajalce v različne kmetijske sektorje, za kmetijske svetovalce in študente kmetijskih fakultet - narediti ISM metodo bolj uporabno za tržno usmerjene razvojne poti

- dodati modul poslovnega načrtovanja za ekonomsko presojo izbire različnih strategij na nivoju kmetije

- uvesti koncept mreženja za spodbujanje socialnega podjetništva tudi na področju kmetijstva

- izboljšati kompetence na področju podjetništva pri kmetih, kmetijskih svetovalcih, in učiteljih ter študentih na kmetijskih šolah in fakultetah

- ovrednotiti učinek treningov in uporabe različnih orodij, ki jih projekt ponuja

 

Kamera: Milan Skledar

Montaža: Pia in Milan Skledar

Video produkcija: strokovna televizija S-TV Skledar

Dr. Marija Klopčič, predavanje: Strateško načrtovanje razvoja kmetij<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Marija Klopčič, predavanje: Strateško načrtovanje razvoja kmetij
(Avtor: Milan Skledar)

32. tradicionalni posvet kmetijskega svetovanja, Laško 2017<br>(Avtor: Milan Skledar)

32. tradicionalni posvet kmetijskega svetovanja, Laško 2017
(Avtor: Milan Skledar)

32. tradicionalni posvet kmetijskega svetovanja, Laško 2017<br>(Avtor: Milan Skledar)

32. tradicionalni posvet kmetijskega svetovanja, Laško 2017
(Avtor: Milan Skledar)