• Kontakt

Skupna novinarska konferenca Združenja Fank in Državnega sveta

Konferenca je potekala na temo izida Smernic za razlago in uporabo Direktive 93/13/EGS o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah, ki jih je Evropska komisija sprejela 22. julija 2019

Ob tej priložnosti so predstavili velik pomen Smernic za uveljavljanje varstva potrošnikov v Sloveniji, s poudarkom na kreditih v švicarskih frankih. Združenje Frank že dlje časa opozarja na sistematično kršenje pravice posojilojemalcev v švicarskih frankih do sodnega varstva, ker slovenska sodišča neustrezno razlagajo določbe Direktive 93/13/EGS in ne upoštevajo posebnosti, do katerih prihaja pri njenem prenosu v slovenski pravni red. Smernice potrjujejo, da je obseg kršitev v sodnih postopkih tako velik, da je na preizkušnji pravna država. Člen 8 Direktive 93/13/EGS omogoča državam članicam, da lahko izboljšajo varstvo potrošnikov glede na minimalne standarde, določene v Direktivi. Evropska komisija je v nedavnem odgovoru hrvaškemu Saboru potrdila, da to vključuje tudi zakonsko reševanje problema nepoštenih pogodbenih pogojev v zvezi s krediti v švicarskih frankih. Več o tem in novih razsežnostih te problematike v Sloveniji na novinarski konferenci skupaj z Alojzem Kovšco, predsednikom Državnega sveta Republike Slovenije, prof. dr. Cirilom Ribičičem, iz Pravne fakulteta Univerze v Ljubljani, z Bredo Kutin, predsednico Zveze potrošnikov Slovenije in z odvetnikom Robertom Preiningerjem. Novinarsko konferenco je vodil predsednik Združenja Frank Matjaž Sušnik.

https://www.zbs-giz.si/news.asp?StructureId=1400&ContentId=11403

Video in foto:

Milan Skledar/S-tv

 

Breda Kutin, Zveza potrošnikov Slovenije, Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS, Matjaž Sušnik, predsednik Združenja Frank in prof. dr. Ciril Ribičič, Pravna fakulteta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Breda Kutin, Zveza potrošnikov Slovenije, Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS, Matjaž Sušnik, predsednik Združenja Frank in prof. dr. Ciril Ribičič, Pravna fakulteta
(Avtor: Milan Skledar)

Skupna novinarska konferenca Združenja Frank in Državnega sveta, 6. septembra 2019<br>(Avtor: Milan Skledar)

Skupna novinarska konferenca Združenja Frank in Državnega sveta, 6. septembra 2019
(Avtor: Milan Skledar)

Skupna novinarska konferenca Združenja Frank in Državnega sveta, 6. septembra 2019<br>(Avtor: Milan Skledar)

Skupna novinarska konferenca Združenja Frank in Državnega sveta, 6. septembra 2019
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS
(Avtor: Milan Skledar)

Skupna novinarska konferenca Združenja Frank in Državnega sveta, 6. septembra 2019<br>(Avtor: Milan Skledar)

Skupna novinarska konferenca Združenja Frank in Državnega sveta, 6. septembra 2019
(Avtor: Milan Skledar)

Skupna novinarska konferenca Združenja Frank in Državnega sveta, 6. septembra 2019<br>(Avtor: Milan Skledar)

Skupna novinarska konferenca Združenja Frank in Državnega sveta, 6. septembra 2019
(Avtor: Milan Skledar)

Breda Kutin, Alojz Kovšca in Matjaž Sušnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Breda Kutin, Alojz Kovšca in Matjaž Sušnik
(Avtor: Milan Skledar)

Skupna novinarska konferenca Združenja Frank in Državnega sveta, 6. septembra 2019<br>(Avtor: Milan Skledar)

Skupna novinarska konferenca Združenja Frank in Državnega sveta, 6. septembra 2019
(Avtor: Milan Skledar)

Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca in predsednik Združenja Frank Matjaž Sušnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca in predsednik Združenja Frank Matjaž Sušnik
(Avtor: Milan Skledar)

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca<br>(Avtor: Milan Skledar)

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca
(Avtor: Milan Skledar)

Breda Kutin, Alojz Kovšca, Matjaž Sušnik in prof. dr. Ciril Ribičič<br>(Avtor: Milan Skledar)

Breda Kutin, Alojz Kovšca, Matjaž Sušnik in prof. dr. Ciril Ribičič
(Avtor: Milan Skledar)

Prof. dr. Ciril Ribičič, Pravna fakulteta v Ljubljani<br>(Avtor: Milan Skledar)

Prof. dr. Ciril Ribičič, Pravna fakulteta v Ljubljani
(Avtor: Milan Skledar)

Breda Kutin, Alojz Kovšca, Matjaž Sušnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Breda Kutin, Alojz Kovšca, Matjaž Sušnik
(Avtor: Milan Skledar)

Breda Kutin, Alojz Kovšca, Matjaž Sušnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Breda Kutin, Alojz Kovšca, Matjaž Sušnik
(Avtor: Milan Skledar)

Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije<br>(Avtor: Milan Skledar)

Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS
(Avtor: Milan Skledar)

Robert Preininger, odvetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Robert Preininger, odvetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Skupna novinarska konferenca Združenja Frank in Državnega sveta, 6. septembra 2019<br>(Avtor: Milan Skledar)

Skupna novinarska konferenca Združenja Frank in Državnega sveta, 6. septembra 2019
(Avtor: Milan Skledar)