18. redna seja Državnega sveta

Državni svetniki predlagali sprejem interventnega zakona o razmerjih med kreditojemalci in dajalci kreditov v švicarskih frankih

Ljubljana, 15. maj 2019 – Glavni poudarek 18. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije (DS) je bil dan sprejemu Predloga zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov, nominiranih v švicarskih frankih. Poleg tega je DS obravnaval še predlagane dopolnitve Stanovanjskega zakona in se seznanil s poročilom Varuha človekovih pravic.

Predlog zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih, ki ga bo DS na pobudo državnega svetnika Alojza Kovšce predložil v obravnavo Državnemu zboru, je interventni zakon, ki določa rekonverzijo vseh potrošniških kreditov, nominiranih v švicarskih frankih oziroma tistih, ki vsebujejo valutno klavzulo v švicarskih frankih in so bili sklenjeni v obdobju med 28. junijem 2004 in 31. decembrom 2010.

DS se je seznanil tudi s poročilom Varuha človekovih pravic RS (Varuh), iz katerega izhaja, da se stanje na področju človekovih pravic ne izboljšuje tako, kot bi si želeli.

Poleg tega so državne svetnice in državni svetniki podprli tudi predlagano zakonodajno iniciativo na stanovanjskem področju, katere pobudnici sta bili Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesna skupina lokalnih interesov. S Predlogom zakona o dopolnitvah Stanovanjskega zakona se želi etažnim lastnikom olajšati sprejem odločitev o gradbenih delih in izboljšavah, kadar gre za gradbene posege za odpravo arhitektonskih ovir.

Tudi na tokratni seji je DS obravnaval pobude državnih svetnikov, kjer je Cvetko Zupančič predlagal Vladi RS naj poda navodila upravnim enotam glede upoštevanja vina kot kmetijskega pridelka na kmetijah pri izračunu dohodka kmetijske dejavnosti. Dogaja se namreč, da pri ugotavljanju dohodka iz kmetijske dejavnosti za potrebe določitve statusa kmeta po Zakonu o kmetijskih zemljiščih prihaja po različnih upravnih enotah do različnih interpretacij zakona, kaj se pri vinogradniških in vinarskih kmetijah šteje kot kmetijski pridelek na kmetiji – ali je to vino, ki praviloma predstavlja dohodkovno kategorijo višje vrednosti, ali grozdje, ki praviloma predstavlja dohodkovno kategorijo nižje vrednosti.

Državni svetniki so obravnavali tudi zaključke nedavnega posveta z naslovom So priložnosti svetovnega dneva čebel res izkoriščene. Strinjali so se, da mora Slovenija v širši mednarodni prostor usmeriti aktivnosti, ki jo bodo prikazale kot pobudnico svetovnega dneva čebel. Prav tako se morajo v nadaljnjih aktivnostih povezovati vsi, ki jim je mar za nadaljnji razvoj slovenskega čebelarstva, pri čemer morajo aktivnosti temeljiti na čebelarski dediščini, tradiciji, znanju in dobri organiziranosti.

Na tokratni redni seji je bila izpostavljena Izjava o dvodomnosti, ki jo je DS podpisal skupaj s 13 evropskimi zgornjimi domovi parlamentov. Osrednje sporočilo omenjene izjave je promocija dvodomnosti kot garancije za večjo demokratičnost in odprtost družbe na sploh. O tej temi bodo spregovorili predsedniki evropskih senatov na srečanju 14. in 15. junija 2019 v Parizu, kjer bo prav na pobudo Slovenije potekal dialog o prihodnosti Evrope in sveta z afriškimi in arabskimi drugimi domovi.

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

18. redna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Cvetko Zupančič, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Cvetko Zupančič, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Marjan Maučec, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Marjan Maučec, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Cvetko Zupančič, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Cvetko Zupančič, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Srečko Ocvirk, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Srečko Ocvirk, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Marjan Maučec, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Marjan Maučec, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Peter Svetina, Varuh človekovih pravic<br>(Avtor: Milan Skledar)

Peter Svetina, Varuh človekovih pravic
(Avtor: Milan Skledar)

Igor Velov, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Igor Velov, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Igor Velov, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Igor Velov, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Miran Ribič, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Miran Ribič, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Tomaž Horvat, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Tomaž Horvat, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Tomaž Horvat, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Tomaž Horvat, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Branko Tomažič, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Branko Tomažič, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Branimir Štrukelj, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Branimir Štrukelj, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Branka Kalenić Ramšak, državna svetnica<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Branka Kalenić Ramšak, državna svetnica
(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Franc Kangler, državni svetnik na 18. seji Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Franc Kangler, državni svetnik na 18. seji Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Lidija Jerkič, državna svetnica<br>(Avtor: Milan Skledar)

Lidija Jerkič, državna svetnica
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Ladislav Rožič, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Ladislav Rožič, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Ladislav Rožič, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Ladislav Rožič, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Samer Khalil, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Samer Khalil, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Dejan Crnek, podžupan Ljubljane<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dejan Crnek, podžupan Ljubljane
(Avtor: Milan Skledar)

Dušan Strnad, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dušan Strnad, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

18. redna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)