• Kontakt

19. redna seja Državnega sveta

Pestro dogajanje v Državnem svetu – na mizi vnovič odprta vprašanja integracije tujcev

Ljubljana, 12. junij 2019 – Na današnji seji Državnega sveta RS smo obravnavali poročilo Zagovornika načela enakosti in se seznanili s pilotnim projektom izvajanja dolgotrajne oskrbe »MOST«. Podali smo negativno mnenje k Predlogu zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) - druga obravnava, saj v njem niso bili upoštevani ključni pomisleki in rešitve, ki jih je predlagalo pristojno delovno telo Državnega sveta že v fazi javne obravnave, in podprli prizadevanja, da se gasilcem oz. drugim reševalcem z vozniškim dovoljenjem za motorna vozila kategorije B omogoči vožnjo manjših gasilskih vozil. Podali smo tudi zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi. Na dnevnem redu smo imeli ponovno tudi odprta vprašanja integracije tujcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Žal se po letu dni na tem področju ni zgodil noben konkreten premik, ki bi olajšal ali izboljšal situacijo, s katero se srečujejo v lokalnih okoljih. Župani izpostavljajo predvsem težave v izobraževalnem sistemu. Državni svet je tako pripravil več predlogov rešitev.

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar <br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Peter Požun, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Peter Požun, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Švagan, podpredsednik Državnega sveta, Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta, dr. Dušan Štrus, državni sekretar, Airana Debeljak <br>(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Švagan, podpredsednik Državnega sveta, Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta, dr. Dušan Štrus, državni sekretar, Airana Debeljak
(Avtor: Milan Skledar)

Franc Golob, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Franc Golob, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar  in navzoči na 19.  seji <br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar in navzoči na 19. seji
(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na 19. redni seji Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na 19. redni seji Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na 19. redni seji Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Navzoči na 19. redni seji Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Marjan Maučec, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Marjan Maučec, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar
(Avtor: Milan Skledar)

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti<br>(Avtor: Milan Skledar)

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
(Avtor: Milan Skledar)

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti<br>(Avtor: Milan Skledar)

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti
(Avtor: Milan Skledar)

c<br>(Avtor: Milan Skledar)

c
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Carmen Rajer, CSD Krško<br>(Avtor: Milan Skledar)

Carmen Rajer, CSD Krško
(Avtor: Milan Skledar)

Franci Rokavec, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Franci Rokavec, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Dušan Strnad, državni svetnik <br>(Avtor: Milan Skledar)

Dušan Strnad, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

France Kangler in Bogomir Vnučec, državna svetnika<br>(Avtor: Milan Skledar)

France Kangler in Bogomir Vnučec, državna svetnika
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Peter Požun, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Peter Požun, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Sandi Čurin, državni sekretar, Ministrstvo za notranje zadeve<br>(Avtor: Milan Skledar)

Sandi Čurin, državni sekretar, Ministrstvo za notranje zadeve
(Avtor: Milan Skledar)

Martina Vuk, državna sekretarka<br>(Avtor: Milan Skledar)

Martina Vuk, državna sekretarka
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Marija Lah, državna svetnica<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Marija Lah, državna svetnica
(Avtor: Milan Skledar)

19. seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

19. seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Janja Sluga, poslanka Državnega zbora<br>(Avtor: Milan Skledar)

Janja Sluga, poslanka Državnega zbora
(Avtor: Milan Skledar)

Tomaž Lah, Agencija za energijo<br>(Avtor: Milan Skledar)

Tomaž Lah, Agencija za energijo
(Avtor: Milan Skledar)

19. seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

19. seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

19. seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

19. seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

19. seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

19. seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

19. seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

19. seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

19. seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

19. seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

19. seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

19. seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

19. seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

19. seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Janja Sluga, poslanka Državnega zbora<br>(Avtor: Milan Skledar)

Janja Sluga, poslanka Državnega zbora
(Avtor: Milan Skledar)

Andreja Knez, Ministrstvo za infrastrukturo<br>(Avtor: Milan Skledar)

Andreja Knez, Ministrstvo za infrastrukturo
(Avtor: Milan Skledar)

Samer Khalil, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Samer Khalil, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Branko Tomažič, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Branko Tomažič, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Boris Doblekar, poslanec DZ<br>(Avtor: Milan Skledar)

Boris Doblekar, poslanec DZ
(Avtor: Milan Skledar)

Lidija Jerkič, državna svetnica<br>(Avtor: Milan Skledar)

Lidija Jerkič, državna svetnica
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Hinko Šulinc, Ministrstvo za infrastrukturo<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Hinko Šulinc, Ministrstvo za infrastrukturo
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Hinko Šulinc, Ministrstvo za infrastrukturo<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Hinko Šulinc, Ministrstvo za infrastrukturo
(Avtor: Milan Skledar)

Tomaž Lah, Agencija za energijo<br>(Avtor: Milan Skledar)

Tomaž Lah, Agencija za energijo
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Srečko Ocvirk, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Srečko Ocvirk, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Marjan Maučec, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Marjan Maučec, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Tomaž Pliberšek, državni sekretar
(Avtor: Milan Skledar)